Програмата за седмицата


 

15.01.2018

07:20 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
07:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
08:00 ч. ПРОЗОРЕЦ КЪМ ДЕНЯ – сутрешен блок
09:40 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Освободителят“ - историческа драма / п /
11:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
12:00 ч. СЕРИАЛ: „Див ангел“ - 89 еп. / п /
12:45 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
13:00 ч. СЕРИАЛ: „Див ангел“ - 90 еп. / п /
13:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
14:00 ч. Концерт 50 години Духов оркестър – Велико Търново
15:30 ч. „Внезапно разсъмване“ - документален
15:40 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Клуб Уинкс“ - 5 еп.
16:10 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
16:40 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 604 бр.
17:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Кръвна връзка“ - трилър
18:40 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
18:50 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия
19:15 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
19:30 ч. СЕРИАЛ: „Див ангел“ - 90 еп. / п /
20:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
20:30 ч. СЕРИАЛ: „Див ангел“ - 91 еп.
21:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
21:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Раздяла“ - политическа драма
23:35 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
23:55 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
00:10 ч. СЕРИАЛ: „Див ангел“ - 90 и 91 еп. / п /
01:40 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
02:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Кръвна връзка“ - трилър / п /
03:35 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Раздяла“ - политическа драма / п /
05:40 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Освободителят“ - историческа драма / п /

16.01.2018

07:20 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
07:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
08:00 ч. ПРОЗОРЕЦ КЪМ ДЕНЯ – сутрешен блок
09:40 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Раздяла“ - политическа драма / п /
11:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
12:00 ч. СЕРИАЛ: „Див ангел“ - 90 еп. / п /
12:45 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
13:00 ч. СЕРИАЛ: „Див ангел“ - 91 еп. / п /
13:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
14:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Кръвна връзка“ - трилър / п /
15:45 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Клуб Уинкс“ - 6 еп.
16:15 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
16:45 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 605 бр.
17:15 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Незавършена история“ - трилър
18:40 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
18:50 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия
19:15 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
19:30 ч. СЕРИАЛ: „Див ангел“ - 91 еп. / п /
20:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
20:30 ч. СЕРИАЛ: „Див ангел“ - 92 еп.
21:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
21:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Боливар – човек на трудностите“ - историческа драма
23:30 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
23:50 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
00:05 ч. СЕРИАЛ: „Див ангел“ - 91 и 92 еп. / п /
01:35 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
01:55 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Незавършена история“ - трилър / п /
03:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Боливар – човек на трудностите“ - историческа драма/ п /
05:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Кръвна връзка“ - трилър / п /
07:05 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Клуб Уинкс“ - 6 еп.

17.01.2018

07:20 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
07:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
08:00 ч. ПРОЗОРЕЦ КЪМ ДЕНЯ – сутрешен блок
09:40 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ: „Боливар – човек на трудностите“- историческа драма/п /
11:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
12:00 ч. СЕРИАЛ: „Див ангел“ - 91 еп. / п /
12:45 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
13:00 ч. СЕРИАЛ: „Див ангел“ - 92 еп. / п /
13:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
14:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Незавършена история“ - трилър / п /
15:40 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Клуб Уинкс“ - 7 еп.
16:05 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
16:35 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 606 бр.
17:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Пролетно пробуждане“ - драма
18:40 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
18:50 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия
19:15 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
19:30 ч. СЕРИАЛ: „Див ангел“ - 92 еп. / п /
20:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
20:30 ч. СЕРИАЛ: „Див ангел“ - 93 еп.
21:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
21:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Концертът“ - драма
23:35 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
23:55 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
00:10 ч. СЕРИАЛ: „Див ангел“ - 92 и 93 еп. / п /
01:40 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
02:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Пролетно пробуждане“ - драма / п /
03:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Концертът“ - драма / п /
05:35 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Незавършена история“ - трилър / п /
07:05 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Клуб Уинкс“ - 7 еп.

18.01.2018

07:20 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
07:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
08:00 ч. ПРОЗОРЕЦ КЪМ ДЕНЯ – сутрешен блок
09:40 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Концертът“ - драма / п /
11:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
12:00 ч. СЕРИАЛ: „Див ангел“ - 92 еп. / п /
12:45 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
13:00 ч. СЕРИАЛ: „Див ангел“ - 93 еп. / п /
13:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
14:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Пролетно пробуждане“ - драма / п /
15:40 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Клуб Уинкс“ - 8 еп.
16:10 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
16:45 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 607 бр.
17:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ: „Из обърканите записки на мис Бразилия“ - драма
18:40 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
18:50 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия
19:15 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
19:30 ч. СЕРИАЛ: „Див ангел“ - 93 еп. / п /
20:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
20:30 ч. СЕРИАЛ: „Див ангел“ - 94 еп.
21:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
21:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Злато“ - приключенски
23:05 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
23:25 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
23:40 ч. СЕРИАЛ: „Див ангел“ - 93 и 94 еп. / п /
01:10 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
01:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ: „Из обърканите записки на мис Бразилия“ - драма / п /
03:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Злато“ - приключенски / п /
04:35 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Концертът“ - драма / п /
06:40 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Клуб Уинкс“ - 7 и 8 еп.

19.01.2018

07:20 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
07:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
08:00 ч. ПРОЗОРЕЦ КЪМ ДЕНЯ – сутрешен блок
09:40 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Злато“ - приключенски / п /
11:20 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Клуб Уинкс“ - 8 еп.
11:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
12:00 ч. СЕРИАЛ: „Див ангел“ - 93 еп. / п /
12:45 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
13:00 ч. СЕРИАЛ: „Див ангел“ - 94 еп. / п /
13:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
14:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ: „Из обърканите записки на мис Бразилия“ - драма / п /
15:40 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Клуб Уинкс“ - 9 еп.
16:10 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
16:40 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 608 бр.
17:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Червен отбор“ - драма
18:40 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
18:50 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия
19:15 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
19:30 ч. СЕРИАЛ: „Див ангел“ - 94 еп. / п /
20:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
20:30 ч. СЕРИАЛ: „Див ангел“ - 95 еп.
21:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
21:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Прах от вечността“ - приключенска драма
23:25 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
23:45 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
00:00 ч. СЕРИАЛ: „Див ангел“ - 94 и 95 еп. / п /
01:30 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
01:50 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Червен отбор“ - драма / п /
03:20 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Прах от вечността“ - приключенска драма / п /
05:15 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ: „Из обърканите записки на мис Бразилия“ - драма / п /
06:45 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Клуб Уинкс“ - 8 и 9 еп.

20.01.2018

07:20 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
07:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
08:00 ч. СЕРИАЛ: „Див ангел“ - 94 еп. / п /
09:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Прах от вечността“ - приключенска драма / п /
11:00 ч. СЕРИАЛ: „Див ангел“ - 95 еп. / п /
11:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
12:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Червен отбор“ - драма / п /
13:35 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
13:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
14:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Зуумен“ - екшън
15:40 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Клуб Уинкс“ - 10 еп.
16:10 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
16:40 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 608 бр.
17:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Да обичаш непозната“ - драма
18:40 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
18:50 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 609 бр.
19:15 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
19:30 ч. СЕРИАЛ: „Див ангел“ - 95 еп. / п /
20:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
20:30 ч. СЕРИАЛ: „Див ангел“ - 96 еп.
21:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
21:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Сбогом пиленце“ - комедия
23:35 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
23:50 ч. СЕРИАЛ: „Див ангел“ - 95 и 96 еп. / п /
01:20 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Да обичаш непозната“ - драма / п /
02:50 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Сбогом пиленце“ - комедия / п /
05:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Прах от вечността“ - приключенска драма / п /
07:00 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Клуб Уинкс“ - 10 еп.

21.01.2018

07:20 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
07:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
08:00 ч. СЕРИАЛ: „Див ангел“ - 95 еп. / п /
09:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Сбогом пиленце“ - комедия / п /
11:00 ч. СЕРИАЛ: „Див ангел“ - 96 еп. / п /
11:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
12:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Да обичаш непозната“ - драма / п /
13:35 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
13:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
14:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Голямото бягство на слона“ - приключенски
15:40 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Клуб Уинкс“ - 11 еп.
16:10 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
16:40 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 609 бр.
17:10 ч. Дикси Джаз Фест В. Търново 2016 – Zafayah & FriddimSteppaz
18:25 ч. ПРЕЗ ГОДИНИТЕ С УСМИВКА: Часовниците на Търново
18:40 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
18:50 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 610 бр.
19:15 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
19:30 ч. СЕРИАЛ: „Див ангел“ - 96 еп. / п /
20:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
20:30 ч. СЕРИАЛ: „Див ангел“ - 97 еп.
21:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
21:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Черна Роза“ - трилър
23:05 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
23:20 ч. СЕРИАЛ: „Див ангел“ - 96 и 97 еп. / п /
00:50 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Голямото бягство на слона“ - приключенски / п /
02:25 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Черна Роза“ - трилър / п /
04:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Да обичаш непозната“ - драма / п /
05:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Сбогом пиленце“ - комедия / п /

live


Евроком Царевец

Търсене
Изпрати репортаж

Анкета

Все още няма добавени анкети!Настройване на цифров приемник


Тайната къщаПредаванияСтанете наш почитател във Facebook