Програмата за седмицата


 

18.03.2019

07:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
08:00 ч. ПРОЗОРЕЦ КЪМ ДЕНЯ – сутрешен блок
09:40 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Сбогом пиленце“ - комедия /п/
11:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
12:00 ч. СЕРИАЛ: „Обетована земя“ - 66 еп. /п/
12:45 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
13:00 ч. СЕРИАЛ: „Обетована земя“ - 67 еп. /п/
13:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
14:00 ч. ДИКСИ ДЖАЗ ФЕСТ 2016 : Надя Тончева & Hot Club de Plovdiv
15:10 ч. ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ: Ханът на Хаджи Николи
15:40 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Клуб Уинкс“ - 22 еп.
16:05 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
16:25 ч. СЕРИАЛ: „Моето друго аз“ - 27 еп.
16:45 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 665 бр.
17:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Бялото джудже“ - фантастика
18:40 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
18:50 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия
19:15 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
19:30 ч. СЕРИАЛ: „Обетована земя“ - 67 еп. /п/
20:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
20:30 ч. СЕРИАЛ: „Обетована земя“ - 68 еп.
21:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
21:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Парични игри“ - трилър
23:00 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
23:20 ч. СЕРИАЛ: „Обетована земя“ - 67 и 68 еп. /п/
00:50 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
01:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Бялото джудже“ - фантастика /п/
02:40 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Парични игри“ - трилър /п/
04:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Сбогом пиленце“ - комедия /п/
06:15 ч. ДИКСИ ДЖАЗ ФЕСТ 2016 : Надя Тончева & Hot Club de Plovdiv /п/
07:25 ч. СЕРИАЛ: „Моето друго аз“ - 27 еп. /п/

19.03.2019

07:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
08:00 ч. ПРОЗОРЕЦ КЪМ ДЕНЯ – сутрешен блок
09:40 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Парични игри“ - трилър /п/
11:20 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Клуб Уинкс“ - 22 еп. /п/
11:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
12:00 ч. СЕРИАЛ: „Обетована земя“ - 67 еп. /п/
12:45 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
13:00 ч. СЕРИАЛ: „Обетована земя“ - 68 еп. /п/
13:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
14:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Бялото джудже“ - фантастика /п/
15:40 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Клуб Уинкс“ - 23 еп.
16:05 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
16:25 ч. СЕРИАЛ: „Моето друго аз“ - 28 еп.
16:45 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 666 бр.
17:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Полузащитникът от Нотрдам“ - драма
18:40 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
18:50 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия
19:15 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
19:30 ч. СЕРИАЛ: „Обетована земя“ - 68 еп. /п/
20:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
20:30 ч. СЕРИАЛ: „Обетована земя“ - 69 еп.
21:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
21:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Нощния Джон“ - драма
23:00 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
23:20 ч. СЕРИАЛ: „Обетована земя“ - 68 и 69 еп. /п/
00:50 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
01:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Полузащитникът от Нотрдам“ - драма /п/
02:40 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Нощния Джон“ - драма /п/
04:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Бялото джудже“ - фантастика /п/
05:40 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Парични игри“ - трилър /п/
07:10 ч. СЕРИАЛ: „Моето друго аз“ - 28 еп. /п/
07:35 ч. ПРЕЗ ГОДИНИТЕ С УСМИВКА: Коледа за малките и големите мечти

20.03.2019

07:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
08:00 ч. ПРОЗОРЕЦ КЪМ ДЕНЯ – сутрешен блок
09:40 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Нощния Джон“ - драма /п/
11:20 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Клуб Уинкс“ - 23 еп. /п/
11:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
12:00 ч. СЕРИАЛ: „Обетована земя“ - 68 еп. /п/
12:45 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
13:00 ч. СЕРИАЛ: „Обетована земя“ - 69 еп. /п/
13:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
14:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Полузащитникът от Нотрдам“ - драма /п/
15:40 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Клуб Уинкс“ - 24 еп.
16:05 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
16:25 ч. СЕРИАЛ: „Моето друго аз“ - 29 еп.
16:45 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 667 бр.
17:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Смъртоносна паяжина“ - трилър
18:40 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
18:50 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия
19:15 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
19:30 ч. СЕРИАЛ: „Обетована земя“ - 69 еп. /п/
20:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
20:30 ч. СЕРИАЛ: „Обетована земя“ - 70 еп.
21:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
21:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Зуумен“ - екшън
23:00 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
23:20 ч. СЕРИАЛ: „Обетована земя“ - 69 и 70 еп. /п/
00:50 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
01:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Смъртоносна паяжина“ - трилър /п/
02:40 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Зуумен“ - екшън /п/
04:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Полузащитникът от Нотрдам“ - драма /п/
05:40 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Нощния Джон“ - драма /п/
07:15 ч. СЕРИАЛ: „Моето друго аз“ - 29 еп. /п/
07:40 ч. ПРЕЗ ГОДИНИТЕ С УСМИВКА: Коледни традиции

21.03.2019

07:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
08:00 ч. ПРОЗОРЕЦ КЪМ ДЕНЯ – сутрешен блок
09:40 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Зуумен“ - екшън /п/
11:20 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Клуб Уинкс“ - 24 еп. /п/
11:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
12:00 ч. СЕРИАЛ: „Обетована земя“ - 69 еп. /п/
12:45 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
13:00 ч. СЕРИАЛ: „Обетована земя“ - 70 еп. /п/
13:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
14:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Смъртоносна паяжина“ - трилър /п/
15:40 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Клуб Уинкс“ - 25 еп.
16:05 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
16:25 ч. СЕРИАЛ: „Моето друго аз“ - 30 еп.
16:45 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 668 бр.
17:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Откупът на Червения вожд“ - семеен
18:40 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
18:50 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия
19:15 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
19:30 ч. СЕРИАЛ: „Обетована земя“ - 70 еп. /п/
20:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
20:30 ч. СЕРИАЛ: „Обетована земя“ - 71 еп.
21:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
21:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Тъжната река“ - драма
23:00 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
23:20 ч. СЕРИАЛ: „Обетована земя“ - 70 и 71 еп. /п/
00:50 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
01:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Откупът на Червения вожд“ - семеен /п/
02:40 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Тъжната река“ - драма /п/
04:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Смъртоносна паяжина“ - трилър /п/
05:40 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Зуумен“ - екшън /п/
07:10 ч. СЕРИАЛ: „Моето друго аз“ - 30 еп.
07:35 ч. ПРЕЗ ГОДИНИТЕ С УСМИВКА: Покровителката на Търново

22.03.2019

07:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
08:00 ч. ПРОЗОРЕЦ КЪМ ДЕНЯ – сутрешен блок
09:40 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Тъжната река“ - драма /п/
11:20 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Клуб Уинкс“ - 25 еп. /п/
11:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
12:00 ч. СЕРИАЛ: „Обетована земя“ - 70 еп. /п/
12:45 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
13:00 ч. СЕРИАЛ: „Обетована земя“ - 71 еп. /п/
13:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
14:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Откупът на Червения вожд“ - семеен /п/
15:40 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Клуб Уинкс“ - 26 еп.
16:05 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
16:25 ч. СЕРИАЛ: „Моето друго аз“ - 31 еп.
16:45 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 669 бр.
17:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Сезонът на надеждата“ - драма
18:40 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
18:50 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия
19:15 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
19:30 ч. СЕРИАЛ: „Обетована земя“ - 71 еп. /п/
20:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
20:30 ч. СЕРИАЛ: „Обетована земя“ - 72 еп.
21:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
21:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Метеж“ - драма
23:00 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
23:20 ч. СЕРИАЛ:„Обетована земя“ - 71 и 72 еп. /п/
00:50 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
01:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Сезонът на надеждата“ - драма /п/
02:40 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Метеж“ - драма /п/
04:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Откупът на Червения вожд“ - семеен /п/
05:40 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Тъжната река“ - драма /п/
07:05 ч. СЕРИАЛ: „Моето друго аз“ - 31 еп. /п/
07:30 ч. ПРЕЗ ГОДИНИТЕ С УСМИВКА: Денят на независимостта

23.03.2019

07:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
08:00 ч. СЕРИАЛ: „Обетована земя“ - 71 еп. /п/
09:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Метеж“ - драма /п/
10:35 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Клуб Уинкс“ - 26 еп. /п/
11:00 ч. СЕРИАЛ: „Обетована земя“ - 72 еп. /п/
11:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
12:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Сезонът на надеждата“ - драма /п/
13:35 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
13:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
14:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Русата маймуна“ - драма
15:40 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Клуб Уинкс“ - 27 еп.
16:05 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
16:20 ч. СЕРИАЛ: „Моето друго аз“ - 32 еп.
16:45 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 669 бр.
17:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Голямото бягство на слона“ - приключенски
18:40 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
18:50 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 670 бр.
19:15 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
19:30 ч. СЕРИАЛ: „Обетована земя“ - 72 еп. /п/
20:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
20:30 ч. СЕРИАЛ: „Обетована земя“ - 73 еп.
21:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
21:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Езерото“ - трилър
23:00 ч. СЕРИАЛ: „Обетована земя“ - 72 и 73 еп. /п/
00:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Голямото бягство на слона“ - приключенски /п/
02:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Езерото“ - трилър /п/
03:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Русата маймуна“ - драма /п/
05:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Сезонът на надеждата“ - драма /п/
06:30 ч. СЕРИАЛ: „Моето друго аз“ - 32 еп. /п/
07:00 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Клуб Уинкс“ - 26 и 27 еп. /п/

24.03.2019

07:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
08:00 ч. СЕРИАЛ: „Обетована земя“ - 72 еп. /п/
09:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Езерото“ - трилър /п/
10:30 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Клуб Уинкс“ - 27 еп. /п/
11:00 ч. СЕРИАЛ: „Обетована земя“ - 73 еп. /п/
11:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
12:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Голямото бягство на слона“ - приключенски /п/
13:35 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
13:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
14:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Ужас в семейството“ - драма
15:40 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Клуб Уинкс“ - 28 еп.
16:05 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
16:20 ч. СЕРИАЛ: „Моето друго аз“ - 33 еп.
16:45 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 670 бр.
17:10 ч. ДИКСИ ДЖАЗ ФЕСТ 2016 : Александър Рагтайм Бенд
18:05 ч. ДИКСИ ДЖАЗ ФЕСТ 2017 : Royal Dixie Band
18:40 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
18:50 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 671 бр.
19:15 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
19:30 ч. СЕРИАЛ: „Обетована земя“ - 73 еп. /п/
20:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
20:30 ч. СЕРИАЛ: „Обетована земя“ - 74 еп.
21:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
21:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Да гониш мечтата си – историята на Гейл Девърс“
23:10 ч. СЕРИАЛ: „Обетована земя“ - 73 и 74 еп. /п/
00:40 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Ужас в семейството“ - драма /п/
02:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Да гониш мечтата си – историята на Гейл Девърс“ /п/
03:50 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Голямото бягство на слона“ - приключенски /п/
05:20 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Езерото“ - трилър /п/
06:50 ч. СЕРИАЛ: „Моето друго аз“ - 33 еп. /п/
07:15 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Клуб Уинкс“ - 28 еп. /п/

live


Евроком Царевец

Търсене
Изпрати репортаж

Анкета

Все още няма добавени анкети!Настройване на цифров приемник


Тайната къщаПредаванияСтанете наш почитател във Facebook