Програмата за седмицата


 

16.09.2019

07:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
08:00 ч. ПРОЗОРЕЦ КЪМ ДЕНЯ – сутрешен блок
09:40 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Да гониш мечтата си – историята на Гейл Девърс“ /п/
11:20 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Чък и приятели“ - 39 и 40 еп. /п/
11:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
12:00 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 98 еп. /п/
12:45 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
13:00 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 99 еп. /п/
13:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
14:00 ч. ДИКСИ ДЖАЗ ФЕСТ 2017 : Джазаница
15:00 ч. ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ: Непознатата Трапезица
15:40 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Чък и приятели“ - 41 и 42 еп.
16:05 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
16:25 ч. СЕРИАЛ: „Пълна къща“ - 124 еп.
16:45 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 691 бр.
17:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Завръщането на Чейс“ - драма
18:40 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
18:50 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия
19:15 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
19:30 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 99 еп. /п/
20:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
20:30 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 100 еп.
21:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
21:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „В открито море“ - драма
23:00 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
23:20 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 99 и 100 еп. /п/
00:50 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
01:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Завръщането на Чейс“ - драма /п/
02:40 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „В открито море“ - драма /п/
04:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Да гониш мечтата си – историята на Гейл Девърс“ /п/
05:40 ч. ДИКСИ ДЖАЗ ФЕСТ 2017 : Джазаница /п/
06:40 ч. ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ: Непознатата Трапезица /п/
07:10 ч. СЕРИАЛ: „Пълна къща“ - 124 еп. /п/
07:35 ч. ПРЕЗ ГОДИНИТЕ С УСМИВКА: Бъдни вечер със семейството

17.09.2019

07:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
08:00 ч. ПРОЗОРЕЦ КЪМ ДЕНЯ – сутрешен блок
09:40 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „В открито море“ - драма /п/
11:20 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Чък и приятели“ - 41 и 42 еп. /п/
11:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
12:00 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 99 еп. /п/
12:45 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
13:00 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 100 еп. /п/
13:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
14:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Завръщането на Чейс“ - драма /п/
15:40 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Чък и приятели“ - 43 и 44 еп.
16:05 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
16:25 ч. СЕРИАЛ: „Пълна къща“ - 125 еп.
16:45 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 692 бр.
17:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Моя малка убийца“ - драма
18:40 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
18:50 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия
19:15 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
19:30 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 100 еп. /п/
20:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
20:30 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 101 еп.
21:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
21:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Легендата за човека алигатор“ - приключенски
23:10 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
23:30 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 100 и 101 еп. /п/
01:00 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
01:20 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Моя малка убийца“ - драма /п/
02:50 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Легендата за човека алигатор“ - приключенски /п/
04:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Завръщането на Чейс“ - драма /п/
06:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „В открито море“ - драма /п/
07:30 ч. ПРЕЗ ГОДИНИТЕ С УСМИВКА: Ханът на Хаджи Николи

18.09.2019

07:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
08:00 ч. ПРОЗОРЕЦ КЪМ ДЕНЯ – сутрешен блок
09:40 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Легендата за човека алигатор“ - приключенски /п/
11:20 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Чък и приятели“ - 43 и 44 еп. /п/
11:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
12:00 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 100 еп. /п/
12:45 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
13:00 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 101 еп. /п/
13:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
14:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Моя малка убийца“ - драма /п/
15:40 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Чък и приятели“ - 45 и 46 еп.
16:05 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
16:25 ч. СЕРИАЛ: „Пълна къща“ - 126 еп.
16:45 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 693 бр.
17:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Червен отбор“ - драма
18:40 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
18:50 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия
19:15 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
19:30 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 101 еп. /п/
20:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
20:30 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 102 еп.
21:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
21:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Кръвна връзка“ - трилър
23:10 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
23:30 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 101 и 102 еп. /п/
01:00 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
01:20 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Червен отбор“ - драма /п/
02:50 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Кръвна връзка“ - трилър /п/
04:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Моя малка убийца“ - драма /п/
06:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Легендата за човека алигатор“ - приключенски /п/
07:35 ч. ПРЕЗ ГОДИНИТЕ С УСМИВКА: В махала Деветаци

19.09.2019

07:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
08:00 ч. ПРОЗОРЕЦ КЪМ ДЕНЯ – сутрешен блок
09:40 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Кръвна връзка“ - трилър /п/
11:20 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Чък и приятели“ - 45 и 46 еп. /п/
11:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
12:00 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 101 еп. /п/
12:45 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
13:00 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 102 еп. /п/
13:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
14:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Червен отбор“ - драма /п/
15:40 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Чък и приятели“ - 47 и 48 еп.
16:05 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
16:25 ч. СЕРИАЛ: „Пълна къща“ - 127 еп.
16:45 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 694 бр.
17:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Пленено сърце – историята на Джеймс Минк“ - драма
18:40 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
18:50 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия
19:15 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
19:30 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 102 еп. /п/
20:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
20:30 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 103 еп.
21:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
21:30 ч. „ЧЕСТНО КАЗАНО“ - Люба Кулезич
23:30 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
23:50 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 102 и 103 еп. /п/
01:20 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
01:40 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Първични тайни“ - криминален /п/
03:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Пленено сърце – историята на Джеймс Минк“ - драма /п/
04:40 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Червен отбор“ - драма /п/
06:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Кръвна връзка“ - трилър /п/

20.09.2019

07:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
08:00 ч. ПРОЗОРЕЦ КЪМ ДЕНЯ – сутрешен блок
09:40 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Първични тайни“ - криминален /п/
11:20 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Чък и приятели“ - 47 и 48 еп. /п/
11:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
12:00 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 102 еп. /п/
12:45 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
13:00 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 103 еп. /п/
13:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
14:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Пленено сърце – историята на Джеймс Минк“ - драма /п/
15:40 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Чък и приятели“ - 49 и 50 еп.
16:05 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
16:25 ч. СЕРИАЛ: „Пълна къща“ - 128 еп.
16:45 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 695 бр.
17:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Една вълшебна нощ“ - драма
18:40 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
18:50 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия
19:15 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
19:30 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 103 еп. /п/
20:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
20:30 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 104 еп.
21:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
21:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Синът ми е невинен“ - драма/трилър
23:00 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
23:20 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 103 и 104 еп. /п/
00:50 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
01:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Една вълшебна нощ“ - драма /п/
02:40 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Синът ми е невинен“ - драма/трилър /п/
04:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Пленено сърце – историята на Джеймс Минк“ - драма /п/
05:40 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Първични тайни“ - криминален /п/
07:10 ч. СЕРИАЛ: „Пълна къща“ - 128 еп. /п/
07:35 ч. ПРЕЗ ГОДИНИТЕ С УСМИВКА: Бъдник в Драганово

21.09.2019

07:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
08:00 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 103 еп. /п/
09:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Синът ми е невинен“ - драма/трилър /п/
10:35 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Чък и приятели“ - 49 и 50 еп. /п/
11:00 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 104 еп. /п/
11:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
12:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Една вълшебна нощ“ - драма /п/
13:35 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
13:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
14:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Избавлението на Илейн“ - трилър
15:40 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Чък и приятели“ - 51 и 52 еп.
16:05 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
16:20 ч. СЕРИАЛ: „Пълна къща“ - 129 еп.
16:45 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 695 бр.
17:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Харви“ - фентъзи
18:40 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
18:50 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 696 бр.
19:15 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
19:30 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 104 еп. /п/
20:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
20:30 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 105 еп.
21:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
21:30 ч. „ЕВРОДИКОФ“
23:30 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 104 и 105 еп. /п/
01:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Пристанищен плъх“ - екшън /п/
02:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Харви“ - фентъзи /п/
04:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Избавлението на Илейн“ - трилър /п/
05:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Една вълшебна нощ“ - драма /п/
07:00 ч. СЕРИАЛ: „Пълна къща“ - 129 еп. /п/
07:25 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Чък и приятели“ - 51 и 52 еп. /п/

22.09.2019

07:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
08:00 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 104 еп. /п/
09:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Пристанищен плъх“ - екшън /п/
10:30 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Чък и приятели“ - 51 и 52 еп. /п/
11:00 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 105 еп. /п/
11:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
12:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Харви“ - фентъзи /п/
13:35 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
13:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
14:00 ч. „ЧЕСТНО КАЗАНО“ - Люба Кулезич /п/
16:05 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
16:20 ч. СЕРИАЛ: „Пълна къща“ - 130 еп.
16:45 ч. „ЕВРОДИКОФ“ /п/
18:40 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
18:50 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 697 бр.
19:15 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
19:30 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 105 еп. /п/
20:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
20:30 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 106 еп.
21:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
21:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Две майки за Закари“ - драма
23:00 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 105 и 106 еп. /п/
00:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Мост на времето“ - приключенски
02:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Две майки за Закари“ - драма /п/
03:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Харви“ - фентъзи /п/
05:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Пристанищен плъх“ - екшън /п/
06:30 ч. ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ: Денят на независимостта – Борис
07:00 ч. СЕРИАЛ: „Пълна къща“ - 130 еп. /п/
07:25 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Чък и приятели“ - 53 и 54 еп. /п/

live


Евроком Царевец

Търсене
Изпрати репортаж

Анкета

Все още няма добавени анкети!Настройване на цифров приемник


Тайната къщаПредаванияСтанете наш почитател във Facebook