По-кратка процедура за получаване на финансиране на училища и детски градини
Училища, детски градини, общини и неправителствени организации вече могат да кандидатстват по съкратена процедура за получаване на финансиране по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Управляващ орган по програмата е Министерството на образованието и науката. На информационна среща в старопрестолния град днес експерти от МОН представиха насоките за кандидатстване по две процедури за подбор на проекти.
Началникът на Регионалния инспекторат по образованието и науката във Велико Търново Розалия Личева заяви, че освен съкращаване на процедурата, новата оперативна програма означава и повече отговорност.
Две от процедурите, по които училищата могат да подават проекти са „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и търсещи или получили международна закрила“ и „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“.
По първата процедура, свързана с интеграцията, единият от сроковете за кандидатстване е до 30 ноември, а вторият срок - до 29 април догодина. Размерът на отпусканата безвъзмездната финансова помощ варира от 100 хиляди лева до 1 милион лева. Крайният срок за представяне на проектни предложения за втората процедура за подкрепа за предучилищното възпитание изтича на 30 ноември 2015 г. По нея може да се кандидатства за сумата от 50 до 500 хиляди лева.


Катя Мерджанова
2 Октомври 2015 | 19:09
Тагове: финансиране, училища, процедура

« Назад




live


Евроком Царевец

Търсене








Изпрати репортаж







Настройване на цифров приемник


Тайната къща



Предавания



Станете наш почитател във Facebook