Тодор Тодоров представи анализ на бюджет 2011
Подробен анализ на общинския бюджет за 2011г представи Тодор Тодоров кандидат за кмет н от Коалиция „Промяна за Велико Търново“. Според него общината има достатъчно приходи, които би трябвало да стигнат за предоставяне на качествени услуги на гражданите, но това не се случва. Велико Търново е с най-високи местни данъци и такси от всички областни градове в страната., а за инфраструктурата не се отделят средства допълни Тодоров. По приходи от общински такси на глава от населението Велико Търново дори задминава Варна, обясни Тодоров и допълни, че в бюджета постъпват най-много пари от таксата за битови отпадъци. Покачване на таксите за ползване на тротоари, улични платна и административни услуги са заложени от общинската администрация за 2012 година, твърди Тодоров. В бюджета са заложени нереалистични приходи, което крие опасност от неизпълнение сподели Тодоров и Допълни, че бизнеса в града е в затруднено положение. В Община Велико Търново липсва прозрачност за разходите, сподели Тодоров. По думите му над 50 процента от разходите по съответното перо са отчетени в графата „Други“, което не позволява обществен контрол и анализ на ефективността на тези раязходи. Близо 9 милиона лв са заложени за чистота и 1 300 000 лв за осветление във Велико Търново , както и 2,5 милиона за администрацията, което според Тодоров са раздути суми. Пълен финансов одит на бюджета, обществените поръчки и разпореждането с общинска собственост обеща да направи Тодор Тодоров. Според него Общината трябва да бъде ангажира п дейностите по чистота и осветление, а не да ги възлага на външни изпълнители и концесионери. Тодоров се ангажира да възстанови общинското предприятие "Комунално стопанство", което ще направи услугата максимално евтина, ще завиши контрола, а от там и качеството. Тодор Тодоров предлагат няколко решения на проблемите в бюджета - оптимизиране на разходите за чистота, администрация, почивно дело и осветление.

Михаил Михалев
4 Октомври 2011 | 14:11
Тагове: Тодор Тодоров, кампания, избори, финансиране, бюджет, одит, Комунално стопанство

« Назад
live


Евроком Царевец

Търсене
Изпрати репортажНастройване на цифров приемник


Тайната къщаПредаванияСтанете наш почитател във Facebook