Пощите ще изплащат пенсии и по домовете на възпрепятствани хора над 68 години
Заради извънредното положение, изплащането на пенсиите за месец април в пощенските станции ще започне на 7 април и ще приключи на 23 април. Графикът за изплащане на пенсиите обхваща периода до 16 април. На пенсионерите, които не са успели да си получат парите е осигурена допълнителна възможност между 21 и 23 април включително. Напомняме, че заедно с пенсиите ще бъде изплатена и еднократна допълнителна сума в размер на 40 лева на пенсионери, на които пенсията или сборът от пенсиите, заедно с добавките и компенсациите към тях за април е в размер до 363 лева включително.
Във връзка с предстоящия пенсионен период от 7-ми до 23-ти април 2020 г. и с цел опазване на здравето както на клиентите, така и на служителите на дружеството ръководството на „Български пощи“ уведомява стриктно да се спазват изготвените графици за изплащане на пенсии, които са направени така, че да се избягва голямо струпване на хора.
Друга възможност е да се изплати пенсия на упълномощен представител на пенсионера, след предоставяне на еднократно изрично пълномощно или нотариално заверено такова, както и да се изплати срещу подпис пенсия и добавките към нея до двукратния размер от социалната пенсия за старост, без пълномощно, на съпруг (съпруга), на пълнолетни деца или на родители на пенсионера, които следва да докажат това свое качество като представят документите за самоличност на получателя и на пенсионера.
Във връзка с обявеното извънредно положение, за периода на изплащане на пенсиите в пощенските станции ще бъде създадена организация за приоритетно обслужване на клиенти над 60 години от началото на работното време до 12 часа, съгласно приложените графици.


Вяра Димова
31 Март 2020 | 18:42
Тагове: пенсии, пенсионери, поща, изплащане, пари

« Назад
live


Евроком Царевец

Търсене
Изпрати репортажНастройване на цифров приемник


Тайната къщаПредаванияСтанете наш почитател във Facebook